Vetőmagnemesítő cég megbízásából Szarvason egyidejűleg 7 különböző növénykondicionáló szer kisparcellás, 3 ismétléses kísérletét végeztük el egy új technológia, a drónos permetezés használatával.

A Kísérlet beállítása a kb. 100 ha területű egybefüggő vetőmag előállítású napraforgótábla egy közösen kijelölt, homogénnek tűnő részében történt.

A kísérlet során két kezelési időpontot alkalmaztunk:

első kezelés 2022.06.28-án
és
második kezelés 2022.07.12-én.

 

Szemrevételezés és első mintavétel 2022.08.01-én

A vetőmagnemesítő cég munkatársával közösen szemrevételezésre került a kísérleti terület és külön-külön az egyes parcellák. Az egész terület homogén képet mutatott, mind magasság, mind tőszám tekintetében. A területen megjelent enyhébb, barnulást okozó fertőzés is egyenletes eloszlást mutatott.

Az egyes parcellákat a drón kontrollerével, a kontroller képernyőjén fél méteres pontossággal mutatott helymeghatározás és az abban rögzített parcellakijelölések összevetésével azonosítottuk.
Minden egyes parcella esetében annak középpontjáig haladtunk, ami apasorokra esett. Az apasoroktól 2-3 sorral távolabb lévő sorokból 2 x 5 mintát vizsgáltunk. Mintának 5 – 5 egymás melletti növényt választottunk azokon a részeken, ahol láthatólag nem volt tőkimaradás, vagy egyéb, külső hatás miatti hiány.

A 2 x 5 db-os mintában szemrevételezéssel történt a termékenyülés becslése, meg lett mérve a tányérátmérő, illetve a második 5 darabos minta középső 3 tányérját leszedtük és azok a telekgerendási üzembe lettek küldve kaszatszám meghatározásra.

Az adatok kiértékelésénél megállapítható, hogy az egyes szerek és a kontroll között kisebb különbségek adódtak, mint az egyes parcellákon belüli minták esetében meglévő eltérések. Ezek alapján jelentős, kiugró különbséget megállapítani nem lehet egyik szer javára sem.

 

Reprezentatív mintavételezés 2022.08.15-én

A mintavételezés a teljes tábla desszikálását követően az vetőmagnemesítő cég munkatársával egyeztetett időpontban történt.
A mintavételezés során a parcellák elhelyezkedését és azokban saját pillanatnyi helyzetünket a drón kontrollerének segítségével állapítottuk meg.

A parcella középső részét meghatározva, attól a kezelések során tapasztalt széljárással ellentétes irányban, az apasoroktól 3-4 sornyi távolságra történt a mintavétel. Így a minták biztosan megfelelő mennyiségű kezelést kaptak, illetve az apasorok közelsége nem volt befolyással a termékenyülésre.

A kezelt parcellákból és 3 kontrollparcellából reprezentatív mintának 10 – 10 tányért szedtünk le. Azok kiválasztásához az előzőek szerint behatárol területen olyan egymás utáni növényeket kerestünk, ahol láthatóan nem volt tőszámkimaradás, vagy egyéb külső hatásra történt károsodás. Az így kiválasztott sorból 10 egymás utáni tányért szedtünk le mintának és szállítottunk el kiértékelésre.
A kiértékelés során az egyes parcellák mintáit külön-külön vizsgáltuk.

A vizsgálat során megmértük a tányérátmérőket, minden tányérból egyenkénti ellenőrzéssel kivettük a megtermékenyült magokat (a megfelelő bélzettel rendelkező kaszatokat), meghatároztuk azok tányéronkénti darabszámát és tömegét, illetve ezekből az adatokból meghatároztuk az átlagos ezermagtömeget.

Megvizsgáltuk a termékenyülést a kontrollparcellákról szedett minták átlagához viszonyítva. Különös figyelmet fordítottunk a tányérok közepén lévő szemek termékenyülésére.

A tányérokból vegyesen kiszedtünk 35-40g kaszatot, amit csírázásvizsgálatra elküldtünk az vetőmagnemesítő cég vizsgálati laboratóriuma részére. A mintavételezés során nagyon meleg, napos idő volt, viszont pár nap múlva időjárásváltozás történt és a jelentős eső miatti párásodás pár mintatányéron befülledést okozott. A beküldött mintában csak olyan szemeket küldtünk, melyeket ez nem érintett.

 

A minták egyidejű értékelése alapján az egész állományra elmondható, hogy nagyobb, jelentős különbségek nem jelentkeztek az egyes szerek között, illetve a kontrollhoz képest. Az egyes parcellákhoz tartozó mintákban nagyobb szórás mutatkozott, mint a szerek közötti, vagy a kontrollhoz képest megfigyelhető eltérések.

 

Pár mintánál azonban megfontolásra okot adó megfigyeléseket tehetünk:

A termékenyülés szemrevételezéssel történő vizsgálatakor a termékenyülési átlaghoz képest az emBIO esetében kettő, a HumicQuattro esetében egy parcellánál jobb termékenyülést mutató mintákat találtunk. Az Atonic egy parcellájánál pedig kicsit jobb képet mutatott a termékenyülés.

A Trainer mind a három parcellájánál az átlaghoz képest nagyobb szemeket, két parcella esetében pedig ezen túlmenően nagyobb tányérátmérőt is megfigyeltünk. A Flavo Plant egy parcellája esetében szintén nagyobb szemméretet találtunk. Az adatok alapján ezekben a mintákban az átlagos ezermagtömeg is nagyobb értéket mutatott. Viszont ezekben az esetekben a termékenyült szemszám (bélzettel rendelkező kaszatszám) az átlaghoz képest kevesebb volt.

Az Albit esetében az átlaghoz képest kisebb szemméretet, ugyanakkor az átlaghoz képes nagyobb szemszámot mutattak a minták.

 

Összegzés és javaslattétel

A kísérleti feladat elvégzése a drónos kijuttatással a kisparcellák esetében is sikerrel megoldható. A drón 24 műholdkapcsolata és az azokból kapott helymeghatározás és területkijelölés tökéletesen működik, nincs szükség kézi karózásra a parcellák kijelöléséhez, kezeléséhez, kiértékeléséhez, a parcellák beazonosításához. A teljes kísérleti terület négy sarokpontját jelöltük fehér karókkal, ami a külső, kontroller nélküli beazonosításhoz volt csak szükséges.

A drón alkalmazása óriási segítséget jelentett több szer egyidejű vizsgálatában, a kezelések elvégzésében.
A kísérlet során kapott eredmények és megfigyelések alapján elmondható, hogy az egyes szerek mintáiban mért szórás legalább akkora volt, mint a szerek és a kontroll között mért eltérések. Kiugró, jelentősen eltérő eredményt az átlaghoz képest egyik vizsgált paraméter esetében sem lehetett megfigyelni.

Kisebb eltérések azonban mutatkoztak, amik okot adnak a további vizsgálódásra.

Ezen eltérések közül kiemelendő az EM baktériumkészítmény (emBIO) jobbnak ítélt termékenyülése, valamint az aminosav készítmény (Trainer) tányérátmérő és szemméret (kaszatméret) növelő hatása. Szintén kiemelendő az Albit szemszám (kaszatszám) növelő hatása.

Javasoljuk ezeknek a szereknek az együtt alkalmazott – kombinált használattal – nagyobb területen történő kipróbálását, kísérleti beállítását.

 

NOVENYKONDI.HU 2022.09.08.


HIRDETÉS


Címkék: , , , , ,
Megosztás: