Részletes ismertető

 

A kovaföld mikroszkópikus egysejtű algák vázából képződik. Fő alkotórésze a SiO2, ami miatt irritáló hatása van a kártevőkre. A SiO2 pora apró üvegszilánkokhoz hasonlít, ami áthatol a kártevők testfelületén. Részben a légzőjáratokba kerül, részben felsérti a kártevők külső vázát. A kovaföldet bányásszák és feldolgozzák, így kerül forgalomba.

 

Megrendelés / árajánlatkérés ide kattintva

 

 

 

A KOVAFÖLD ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A kovaföld fehér, laza vagy krétaszerű, néha finoman rétegzett vagy palás üledék, amely kovaalgák, diatomaceák kovavázainak felhalmozódásával keletkezett. Alakjuk változatos: tű, pálcika, korong, háromszög és/vagy négyszög. Az algák édesvízben és tengervízben is élnek.

A vázépítéshez szükséges kovasavat a vízből vonják ki. Ezért a hasznosítható kovaföldtelepek legnagyobb része vulkáni területhez kötött. A vulkáni üvegből és tufából a kovasav aránylag könnyen kioldódik a földpátok hidrolitos bomlásakor, anyag-ásványosadásakor pedig kovasav szabadul fel. Ilyen körülmények között a leginkább biztosított a kovasav utánpótlása, a kovaalgák életfeltétele.

Az algák életműködésük közben a páncélt ledobják. A biotóp megváltozásával tömegesen pusztulhatnak el. Ehhez hozzájárul még, hogy számos állatnak a főtáplálékot a diatomaceák szolgáltatják. A kovapáncél, mint emészthetetlen anyag az iszapba kerül. E tényezők eredményezik a kovapáncélok felhalmozódását és az akár több 10 méter vastag kovaföldüledék kialakulását.

A kovaföld fizikai tulajdonságai a kovavázak különleges felépítésére vezethetők vissza. Ezzel kapcsolatos igen nagy porozitása és kis térfogatsúlya. Fajsúlya 2,1-2,2 g/cm3. Olvadáspontja 1610-1750ºC. Savakkal szemben ellenálló, csak fluorsavban oldódik. Levegő jelenlétében való izzításakor (600-800 ºC) a szerves anyagok elégnek.

Ez a szerves eredetű üledékes ásvány, alapvetően kovaalgákbóI áll és jelentős készletei vannak a Tokaj vidéki hegyekben. Az ottani édesvizi medencében és a körül keletkezett 12 millió évvel ezelőtt 25 km2 területen. A hegy középső részén néhány diatóma vagy kovaföld előfordulást tártak fel a riolit tufa alapkőzeten más érdekes ipari ásvánnyal együtt (bentonit, perlit, pumicit, kvarcitok, limnokvarcitok, zeolitok).

A kitermelés az 1890-es évek körül indult, de jelentősebb mennyiséget csak az ötvenes években értek el, amikor is újszerű felhasználási igény mutatkozott a kovaföld iránt. A termelő üzemet Erdőbényén állították fel (száraz és nedves őrlés, porlasztva szárítás, kalcinálás). Jelenleg az éves termelés több, mint 60%-a exportra kerül.

Ásványos összetétel

Ásvány Aránya [%]
Amorf diatóma 75-85
Montmorillonit 6-8
Kvarc 1
Földpát 1-2
Kalcit 5-6
Aragonit 3-4

Kémiai összetétel

Anyag és Százalékos arány
SiO2 78-85%
Al2O3 3,6-8,5%
Fe2O3 0,5-3,6%
TiO2 0,1-0,3%
CaO 0,6-1,8%
MgO 0,3-0,6%
K2O 0,3%
Na2O 0,1-0,2%

Fizikai jellemzők

Fajsúly [g/cm3] 2,1-2,2
Térfogatsúly [g/cm3] 0,7-0,8
Örlemény litersúlya [g/l] 190-280
Porozitás 0,66-0,69
Fehérség [%] 60-67
Olvadáspont ºC 1500-1580
Fajlagos felület [m2/g] 110-162

 

Felhasználási területe széleskörű:

Mivel nem irritáló és allergén valamint nincs egészségkárosító hatása, ezért közvetlenül lehet használni a célnak megfelelően,
Alkalmas tyúktetű (tyúkatka) ellen, az állatok helyét fel kell szórni és akár az állatra is szórva az atkák rövid időn belül elpusztulnak,
Alkalmas kertben csigák, levéltetvek, pókok és egyéb kártevők ellen. A növények köré illetve a levelekre szórva a kártevők külső vázát felsértik valamint bejutnak a rovarok légzőrendszerébe és hamar elpusztítják. A csigák hamarosan kiszáradnak. A csigákra közvetlenül szórható.

Magtári kártevők ellen a takarmányba keverve (tonnánként 5-6 kg mennyiségben) a kártevőket elpusztítja, a takarmányba kevert kovaföld az állatokkal megetethető.

Bolhairtásra kiválóan megfelel.

Használható ezen kívül:

  • fémeszközök polírozására,
  • szagtalanításra (hűtőszekrény),
  • folttisztításra,
  • keverhető felmosóvízbe.

A kártevők elleni védekezésnél figyelembe kell venni, hogy a felhasználás helyének mindig száraznak kell lennie. Nedves földre vagy padozatra kiszórva a hatása nem érvényesül. Tárolása száraz helyen történjen, így korlátlanul eltartható.

 

KOVAFÖLD – TERMÉSZETES ROVARKÁRTEVŐ-ÍRTÓ

Az ötlet, hogy magas szilikát tartalmú porokat alkalmazzanak raktárak megvédésére egyáltalán nem új, hiszen a már 30-as években a gabonaraktárak védelmére szilikát-készítményeket alkalmaztak a mezőgazdaságban.

Az egészség- és környezetvédelem nagyfokú térhódítása egyre inkább kiszorítja a gazdálkodásból a kémiai irtószereket, ugyanakkor fokozott szükség jelentkezik olyan természetes és ártalmatlan irtószerek iránt, amik – kihasználva az egyes fajok életműködése közötti különbözőségeket- hatékonyan
védenek, de az ember és a magasabb rendű állatok egészségét nem veszélyeztetik. A különféle növényi eredetű rovarirtók nagyszerűen használhatók ugyan a mezőgazdaságban, de egyrészt hatásuk nagyon rövid ideig tart, másrészt sok esetben mutattak ki rájuk allergiát. Az ásványi eredetű, nagy porozitású
diatomit allergizáló hatások nélkül, hosszú ideig hatékony és egyszerűen, veszély nélkül használható.

Az Erdőbényén bányászott amorf szilícium tartalmú diatomaföld, egysejtű kovaalgák üledékes, kövült vázainak porából áll, a kártevőirtó hatású kovaföldet speciális eljárással természetes szilikátporrá dolgoznak fel. A rovarkártevők ellen csak a legfinomabb por véd hatékonyan, ezért a részecskék
jellemző nagysága a feldolgozás után 2 és 25 mikrométer között van. Semmilyen más adalékot vagy szintetikus anyagot nem tartalmaz.

HATÁSMÓD
A raktárak rovarkártevői (magtári zsizsik, rizszsizsik, gabonazsizsik, rizsliszt zsizsik, a liszt- és a magtári molyok lárvái, stb.) teljesen másként lélegeznek, mint a magasabb rendű állatok és az ember. A légjárataik a potrohban elhelyezkedő apró csövecskék, amiket kitágítva a rovar levegőt szív be, majd
összehúzva azt kifújja. A légcsövek nyílásait apró szőrök védik a beáramló portól, így a normál utcai por nemigen árt nekik. Teljesen más a helyzet a rendkívül finom szilikátporral. Mint az alább feltüntetett ábrából is látszik, ez a por apró, rendkívül éles üvegszilánkokhoz hasonló, ami áthatol a szőröcskék
védelmén, elárasztja a rovarok légrendszerének belsejét és az egész testfelületet. A rovar számára ez olyan, mintha apró pengék tízezrei vagdosnák a páncélját kívül-belül. Ahogy mozognak, saját aktivitásuk következményeként magukat porozzák be ezzel. Az apró vágásokból testfolyadék szivárog ki, amit szilikátpor adszorpciós ereje felszív, így a sérült rovarok gyors kiszáradásához vezet és rövid időn belül elpusztulnak.

A magasabb rendű állatok bőrének sejtjeit a kovaalgák vázai már nem képesek megsérteni, lévén ezek jóval nagyobbak a rovarokénál.

A kovaföldet értékes tápanyag kiegészítőként fogyasztják, az emberi szervezetnek szüksége van a benne rejlő szilíciumra. Remek példa ez arra, hogy ami az egyik élőlénynek halálos veszély, az a másik élőlénynek értékes forrás. A természet csodás sokszínűsége olyan eszközt adott a kezünkbe, ami egyszerű fizikai módon képes felvenni a küzdelmet mindennapi kártevőinkkel.

KÖRNYEZET
A diatomaföld élelmiszer segédanyagként használatos de – ellentétben a kvarc- és kőliszttelveszélytelen az emberre és a magasabb rendű állatokra. A környezetre semmilyen formában nem ártalmas. A keletkező maradékot probléma nélkül el lehet távolítani, ásványi eredeténél fogva a természetben közvetlenül elhelyezhető, talajjavító hatású.

FELHASZNÁLÁS
A kovaföldet általában raktározásnál adják hozzá a terményhez, hogy a rovarkártevőkkel szembeni fertőzést megelőzzék, az esetlegesen jelenlévő rovarokat elpusztítsák. Nagyobb mennyiségű gabona kezelését célszerűen a silóba történő betároláskor kell elvégezni, a beöntéssel egy időben, adalékoló (porzó) berendezés felhasználásával. Az élelmiszerbe kerülve semmiféle problémát nem okoz, de a szokásos portalanító eljárások a gabonából maradék nélkül eltávolítják.

ALKALMAZÁS
ALKALMAZÁSI TERÜLET és JAVASOLT ADAGOLÁS

FERTŐZÉS MEGELŐZÉSÉRE 1 kg DIATOSEC/tonna gabona
FERTŐZÖTT GABONA KEZELÉSÉRE 2 kg DIATOSEC/tonna gabona
ÜRES HELYISÉGEK MENTESÍTÉSÉRE 2 kg DIATOSEC/100 m2 felület

Alkalmazásához semmiféle engedély vagy képzettség nem szükséges, mivel nem minősül hivatalos irtószernek. Méregengedélyhez nem kötött termék. Használata, szállítása és tárolása esetén a Biztonsági adatlap előírásai tartandók be.

HATÁSTARTAM, HATÉKONYSÁG
A kovaföld hatékonyságát mindaddig megőrzi, amíg nedvesség hatására össze nem áll, így porozitását elveszti. Normál, vízmentes tárolási körülmények között évekig megfelelően hatékony. Különösen és bizonyítottan hatékony az alábbi – rendkívül gyakori – károsító rovarfajok esetén: Tribolium confusum, Tribolium castaneum, Sitophilus oryzae.

Az elhullás mértéke függ a rovarok aktivitásától és a hőmérséklettől. Melegebb környezet esetén a rovarok aktivitása erősödik, így az elhullás értékek magasabbak. A táblázat adatai szobahőmérsékleten, 25-28 oC-on mért értékeket tartalmaznak. (Forrás: Journal of Biological Sciences 10(21):3841-3846,
2007)

 

Megrendelés / árajánlatkérés ide kattintva

 

Talajjavítás Kovaföld felhasználásával

A Kovaföld talajjavításra is használható mivel természetes ásványok speciális és célszerű keveréke. Főbb alkotói a diatomit a kalcit és a montmorillonit.

Használata kijavítja a talajhibákból eredő vízgazdálkodási és tömörségi problémákat, kiegyensúlyozott vízgazdálkodást, mikroelem-ellátást és szellőzést tesz lehetővé. Javítja a locsolóvíz és a hozzáadott tápanyagok hasznosulását, megakadályozza a gyors kilúgozódást és a víz eltávozását.

A kovaföld a növénytermesztésben olyan sokoldalúan használható, mint egy svájci bicska a házi kedvenc cserepes növénytől a nagyüzemi mezőgazdaságig. Rendkívül széles körben használható fel, és minden felhasználásának alapja a tartalmazott természetes ásványok tökéletes harmóniája.

Az ásványkeverék közel egyötöde kötött mész. Ez a legtöbb talajtípus esetében kedvezően hat a szemcseszerkezetre. A jobb szemcseszerkezet jobb tápanyagleadást biztosít, ugyanakkor elősegíti a talaj szellőzését. A mész kötött állapotából folyamatosan szabadul fel, ami által a mészpótlás hosszú ideig fennmarad úgy, hogy a talaj nem lúgosodik el közben. A kovaföld minden kilogrammja 160 gramm tömény (37%-os) sósavat, vagy annak megfelelő egyéb savat képes semlegesíteni! Ez nagyon értékes tulajdonsága, hiszen a humuszképződés által termelt cser-, és huminsavakat folyamatosan és nagy mennyiségben képes semlegesíteni. A komposzt közé szórva meggátolható az elsavasodás.

 

A kovaföld rendkívül nagy vízmegkötő képességgel rendelkezik

A diatomit ugyanis elhalt kovaalgák hatalmas tömege, amelyek, mint apró tokocskák zárják magukba a vizet és adják le folyamatosan a növényeknek. Minden kilogramm kovaföld 1,4 liter vizet képes megkötni és tartósan tárolni. Így sokkal hatékonyabbá válhat az öntözés és kellemesebbé a növények vízfelvétele anélkül, hogy a talaj tömörödne és elvesztené átszellőző képességét (mint az agyagásványok és vízmegkötő műgyanták esetében). Nem mellékes, hogy a vízben oldott tápanyagokból egyfajta tartalékot képez a talajban, így ezekből kevesebb is elég, hisz nem tudnak kimosódni a növény gyökerei közül.

Különösen fontos használata a homoktalajok esetében. Egy jó minőségű talaj „földnedves” állapotában 30-40% kötött vizet tartalmaz, míg ugyanez egy agyagos homoktalajnál mindössze 10-15%. Ilyen talajoknál már 5-10% kovaföld is csodákat művel, hiszen 7-14%-al megnöveli a vízfelvevő képességet, amit ráadásul tartósan meg is köt és a növények rendelkezésére bocsát. A hasonló célra használt alginit ásvánnyal ellentétben nem szennyezi olajjal a talajt, szagtalan, tiszta, felhasználása semmiféle esztétikai vagy környezeti kockázatot nem rejt magában.

A diatomitban található szilícium-dioxid kovasavként van jelen a növények, az állatok és az emberek szöveteiben is, amely erősíti a szervezetet, így még ellenállóbbá teszi azt különféle gombás támadásokkal szemben. Ez a szilícium nem helyettesíthető trágyával. A talajnak több, mint 100 ppm növény számára elérhető, oldott vagy amorf szilícium-dioxidot kellene tartalmaznia az optimális termelékenysége elérése céljából. A kovaföld amorf szilícium-tartalma biztosítja ezt és a szükséges nyomelemeket is, erősíti a sejtfalat, így a növény erős és termékeny lesz.

A kovaföld sok nyomelemet is tartalmaz: vasat, magnéziumot, titánt, stb. A nyomelemeket szintén lassan adja le, tartósan biztosítja a talaj nyomelemszükségletét. 

 

CSEREPES NÖVÉNYEK

Cserepes növények talajának javítására: egy 10 cm-es átmérőjű cserép földhöz 2 evőkanállal keverjünk. Nagyobb cserepeknél arányos részt kell alkalmazni. Az így kezelt talaj a nedvességet is tovább megtartja, ritkábban kell öntözni, a víz kevésbé folyik ki a cserépből. Ha a növényünk magasabb vízigényű, tehetjük a kovaföldet a cserép aljára önmagában, majd erre szórjuk a virágföldet. Kb. 3-4 óra várakozás után a kovaföld a cserép alján megkeményedik, ezután lassan elkezdhetjük a locsolást. A kovaföld réteg egy kissé elzárja a víz kifolyását és magasabb talajvízszintet hoz létre anélkül, hogy a szellőzést gátolná.

 

HOMOKTALAJOK JAVÍTÁSA

Homoktalajok javítására: 5-10% a termőrétegre vonatkoztatva. Kijuttatható porzással vagy vízzel/hígtrágyával elkeverve kipermetezhető.

 

CSEPEGTETŐ ÖNTÖZÉS
Csepegtető öntözésnél: a termőtalaj felső rétegében 5-10% hozzákeverése jelentősen növeli a vízmegtartást.

 

FÓLIASÁTRAKBAN
Fóliasátrakban: a talaj javítására a fentiek szerint vagy a tápoldatok hasznosulásának növelésére. Célszerű kiszórni több részletben, mert a porát a legtöbb kártevő (csigák, ízeltlábúak) nem tűri, így hatékonyan távoltartja azokat.

 

FÖLDKEVERÉKEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ
Földkeverékek, humuszok összeállításánál természetes mész-, szilícium-, és nyomelemforrás, kiegyensúlyozza a földkeverék vízgazdálkodását, pH-ját, növeli a
tápoldatok hasznosulását.

 

KOMPOSZTÁLÁS
Komposztálásnál a komposzt rétegei közé szórva 3-5%-ban a huminsavak okozta savasodás kivédésére.

 

TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

Egyéb mezőgazdasági felhasználási lehetőségei: növényvédőszerek, rovarirtó vegyszerek hordozóanyaga, vetőmag drazsírozó segédanyag, szorpciós vivőanyag, őrlési segédanyag, állati takarmányok (premixek) kezelő, vivőanyaga.

Figyelem!
A kovaföld nem adagolható túl! Természetes ásványkeverék, amely önmagában is képes talajként funkcionálni. Az alkalmazandó mennyiséget mezőgazdasági szakember egyénileg is megállapíthatja, ez a mennyiség az ajánlott adagot jelentősen túllépheti!

 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Por alakban: a felhasználás módjától függően gépi vagy kézi erővel a talaj felszínére szórjuk a kívánt mennyiséget, majd a szükséges mélységben bedolgozzuk.
Hobbykertben vagy cserepes virágoknál célszerű a föld teljes mennyiségében elkeverni lapáttal és abba ültetni a növényt.

Vízzel keverve: a kovaföld saját súlyának másfélszeresét képes felvenni vízből, amely duzzadással még többre növekedhet. Így a felhasználás során legalább 4-5x-ös vízmennyiséggel el kell keverni, majd a kapott híg pépet kell kipermetezni. A pép keveréséről folyamatosan gondoskodni kell, mert a kiülepedés kockázata nagy.

Az általunk forgalmazott kovaföld emberi fogyasztásra nem alkalmas. 

 

Megrendelés / árajánlatkérés ide kattintva

Megosztás: